การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าลิกไนต์ที่มีอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้มีคำสั่งให้ทำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงบริเวณซากดึกดำบรรพ์ที่มีกำแพงกั้น ศาลยังบอกกรมศิลปากรเพื่อลงทะเบียนไซต์เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ภายใน 180 วันหลังจากกรณีนี้ได้รับการสรุป คดีที่ยื่นต่อศาลปกครองมีคำตัดสินของศาลสองระดับแตกต่างจากระบบศาลแพ่ง

และคดีอาญาที่ต้องมีคำตัดสินของศาลถึงสามระดับเพื่อสรุปคดี หลังจากที่รอคอยมานานกว่าสิบปีแล้วศาลปกครองกลางจะออกคำตัดสินคดีในคดีที่นายอําเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางจับกุมนายทักษิณชินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการล้มเหลวในการปกป้องกลุ่มใหญ่อายุ 13 ล้านปี ฟอสซิลหอย

0 Comments