การพัฒนาความบกพร่องทางปัญญาเล็กน้อย

การใช้คอมพิวเตอร์ในวัยกลางคนมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงลดลง 48% ของความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อย ผู้คนจำนวน 15 คนจาก 532 คนที่พัฒนาความบกพร่องทางสติปัญญาน้อยหรือร้อยละ 2 ใช้คอมพิวเตอร์ในวัยกลางคนเมื่อเทียบกับ 77 คนจาก 1,468 คนที่ไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญาน้อยหรือร้อยละ 5 การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตหลังมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง

ที่ลดลง 30 เปอร์เซ็นต์และการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งในวัยกลางคนและในภายหลังมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลง 37% ในการพัฒนาปัญหาการคิดและหน่วยความจำ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเช่นไปดูภาพยนตร์หรือออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเล่นเกมเช่นทำ crosswords หรือเล่นไพ่ทั้งในวัยกลางคนและในภายหลังมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 20 ในการพัฒนาความบกพร่องทางปัญญาเล็กน้อย

0 Comments