คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งสุขุมเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งให้นายแพทย์สุขุมกาญจนาภิเษกเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเลขาธิการถาวรกระทรวงสาธารณสุข Sukhum จะเข้ามาแทนที่ Dr. Jessada Chokdamrongsuk ซึ่งจะเกษียณอายุในช่วงปลายเดือนหน้า การนัดหมายของสุขุมจะมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม สุขุมเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันป้องกันโรคทรวงอกแห่งประเทศไทยประจำปี 2551-2551

และรองอธิบดีกรมบริการสาธารณสุขตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 เป็นต้นไป เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงในปีพ. ศ. 2556 และดำรงตำแหน่งนี้จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนกบริการทางการแพทย์ในปี พ.ศ. 2559

0 Comments