ควันไฟป่าอินโดฯทำพิษมาเลย์สั่งปิดโรงเรียนนับร้อย

สำนักงานการศึกษาประจำรัฐซาราวักของมาเลเซีย ได้ประกาศปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่งในรัฐ หลังจากตรวจพบคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลง อันเป็นผลมาจากหมอกควันที่พัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องคำสั่งปิดดังกล่าวครอบคลุมถึงโรงเรียนประถม 347 แห่งและโรงเรียนมัธยม 62 แห่งใน 9 เขตซึ่งมีนักเรียนสังกัดอยู่มากกว่า 150,000 คนการจัดอันดับว่าไม่ดีต่อสุขภาพ

ด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมของประเทศระบุว่า คุณภาพอากาศหลายพื้นที่ในรัฐแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับว่า “ไม่ดีต่อสุขภาพ” โดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศอยู่ระหว่าง 120 และ 186 คะแนน มาเลเซียได้ใช้เกณฑ์ของดัชนีวัดมลพิษในอากาศซึ่งระบุว่าหากค่าดัชนีอยู่ที่ 0-5 หมายถึง “ดี” 51-100 หมายถึง “ปานกลาง” 101-200 หมายถึง “ไม่ดีต่อสุขภาพ” 201-300 หมายถึง “ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างยิ่ง” ส่วน 301 ขึ้นไปหมายถึง “เป็นอันตราย” ซึ่งโรงเรียนจะถูกปิดทันทีหากการค่าดังกล่าวสูงกว่า 200

0 Comments