ระดับโมเลกุลของการสร้างและรักษาเอนโดโซม

กลไกที่แตกต่างกันนั้นมีหน้าที่ในการสร้างและบำรุงรักษาเซลล์ออร์แกเนลล์ที่เรียกว่าเอ็นโดโซมซึ่งจัดเรียงและกระจายสารเข้าสู่เซลล์ในร่างกายของเราเป็นเวิร์กช็อปที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตและประมวลผลสารเพื่อให้เราดำเนินต่อไป เมื่อสารเข้าสู่เซลล์เพื่อการประมวลผลมันจะถูกล้อมรอบด้วยส่วนหนึ่งของเยื่อหุ้มชั้นนอกของเซลล์เพื่อสร้างถุงจากนั้นปิดตาลงในเซลล์

และกลายเป็นตุ่มที่มีสารการกลืนกินของสารโดยเซลล์จากนั้นถุงจะถูกรวมอย่างรวดเร็วกับเอ็นโดโซม, ออร์แกเนลล์ก็มักจะเรียกกันว่าสถานีคัดแยกจากเอนโดโซมสารนี้จะถูกนำกลับไปใช้กับเยื่อหุ้มเซลล์ สำหรับการออกจากเซลล์หรือส่งต่อไปยังเซลล์ออร์แกเนลล์ที่มีเอนไซม์สำหรับการสลายตัวของสารสำหรับการย่อยสลาย สารที่เข้าสู่เซลล์ อาจเป็นสารอาหารหรือโมเลกุลสัญญาณสำหรับการประมวลผล หรือแม้แต่ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคซึ่งอาจทำให้เกิดโรค ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงระดับโมเลกุลของการสร้างและรักษาเอนโดโซม

0 Comments