ลดโควต้าของยาสูบที่ซื้อจากเกษตรกร

ชาวไร่ยาสูบกว่า 50,000 ครัวเรือนในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนกำลังดิ้นรนกับอัตราภาษีบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและการขายบุหรี่ของการผูกขาดยาสูบของประเทศไทยซึ่งจะลดโควต้าของยาสูบที่ซื้อจากเกษตรกร เรากังวลมากหากเราต้องลาออกจากอาชีพ ก่อนหน้านี้เครือข่ายขอให้เจ้าหน้าที่ชะลอการบังคับใช้การขึ้นภาษีครั้งถัดไป

แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตอบสนอง เนื่องจากการเลือกตั้งจะมีขึ้นในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าสงกรานต์จึงขอให้ทุกฝ่ายรับทราบข้อกังวลของพวกเขาและนำประเด็นนี้ไปให้ฝ่ายต่างๆของตนเพื่อที่จะได้รับคะแนนเสียงจากเกษตรกร พรรคประชาธิปัตย์มัลลิกาบุญมีตระกูลกล่าวว่าเธอจะกังวลกับกระทรวงการคลังเพื่อขอความล่าช้าในการบังคับใช้อัตราภาษีใหม่ พรรคของเธอจะหามาตรการระยะยาวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเช่นการหางานทำเพิ่มเติมสำหรับพวกเขา

0 Comments