สคบ.ส่งทีมตรวจห้องพักหลังกฎหมายคุมออก

เลขาฯ สคบ.มอบเจ้าหน้าที่ลงตรวจห้องพัก หลังประกาศคุมออก 1 พ.ค.นี้ พร้อมจับมือกระทรวงยุติธรรม ร่วมมือกัน3ปี เชื่อมโยงระบบร้องทุกข์จากผู้บริโภคผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยถึงกรณีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 พ.ค.61

ว่า ล่าสุดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สคบ. รวมทั้งเครือข่ายสคบ.ทั่วประเทศติดตามเรื่องดังกล่าว และให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งในช่วงแรกสคบ.จะไม่มีการเข้าไปลงโทษกับผู้ประกอบธุรกิจยังไม่ได้ปรับแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามประกาส แต่จะแจ้งเตือนและชี้แจงรายละเอียดให้มีการปรับแก้ไข เพื่อจะได้สรา้งความเป็นธรรมกับผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคต่อไป

ทั้งนี้สคบ.ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กับ นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อร่วมมือกัน ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภค การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การขอรับความช่วยเหลือตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรมและการบังคับคดีแทนผู้บริโภค โดยมีระยะเวลาของความร่วมมือนาน 3 ปี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

0 Comments