สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 บางขุนไทร

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหากเดินทางมาเยือนที่นี่คุณจะได้สัมผัสความรื่นรมย์ในระบบนิเวศของป่าชายเลนที่ไม่ได้มีแค่เพียงต้นโกงกางเท่านั้น หากยังครอบคลุมไปถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่พึ่งพิงป่าชายเลนราวกับเป็นโลกใบเล็กๆที่มีคุณค่าต่อพวกเขาเลยทีเดียว

เดินชมธรรมชาติบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งตลอดทางมีป้ายบอกพันธุ์ไม้และจะมีมัคคุเทศก์น้อยคอยนำทา ปลูกป่าชายเลน สำหรับผู้ที่สนใจทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ โดยเสียค่าน้ำจืดล้างตัวคนละ 10 บาท โฮมสเตย์เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงบางขุนไทร ตำบลที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งหอยแครงธรรมชาติ ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ชมการเก็บหอยแครงด้วยการถีบเลน และทดลองถีบเลนด้วยตัวเองอันเป็นกิจกรรมที่สร้าง ความสนุกสนาน ชมเรือแถกเลน อันเป็นเรือหางยาวที่สามารถแล่นไปบนเลนที่ยังพอมีน้ำขังอยู่ แต่ไม่แห้งเกินไปได้ สภาพความลื่นของพื้นผิวใต้ท้องเรือจะช่วยให้เรือเคลื่อนตัวไปได้ ขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยคนขับเรือที่มีความชำนาญด้วยเช่นกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

0 Comments