Posted By :Date :admin | 04-08-2018
สสส.-มส.ผส. เปิดตัวแอปพลิเคชัน "ชราเฮโย" เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพรองรับ "สังคมสูงวัย" สกัดปัญหาชราโรครุม "โรคอ้วน-ความดันเลือดสูง-เบาหวาน-ข้ออักเสบ/เสื่อม-ปอดอุดกั้นเรื้อรัง-หัวใจตีบ-อัมพาต" สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) จัดงานเปิดตัว "แอปพลิเคชันชราเฮโย" แอปพลิเคชันที่จะช่วยประเมินแนวโน้มสุขภาพในอนาคตที่เป็นผลมาจากการใช้ชีวิตประจำวัน (more…)
Read More
0 Comments