Posted By : Date : admin | 08-23-2019
การตอบสนองต่อยาภายในหนึ่งหรือสองเดือน ในขณะที่ไม่มีพิษต่ออวัยวะผลข้างเคียงรวมจำนวนเลือดต่ำโดยไม่ต้องมีเลือดออกคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหรืออ่อนเพลียการศึกษาครั้งนี้มีความหมายสำหรับผู้ป่วยหลายรายที่ไม่ประสบความสำเร็จในการรักษาอื่น ๆ หลายครั้ง จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมีความต้านทานต่อยามาตรฐานที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดต่างๆ (more…)
Read More
0 Comments
Posted By : Date : admin | 04-05-2018
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Read More
1 Comments